"Одне життя, перетворене освітою, може вплинути на покоління"
UNIVERSITY OF AI
Всесвітньо відомі експерти збагачують наш університет і надають вказівки до успіху.
Навіщо вона потрібна?
Всі ми живемо у висококонкурентному суспільстві, де успішним може бути найсильніший. Що робить нас найсильнішими? Здобуті знання, навички, вміння, креативне мислення, а також … рівність можливостей. Водночас, ми неодноразово стикаємося зі скаргами на неналежне ставлення студентів та викладачів до навчального процесу і своїх обов'язків, на упереджене оцінювання чи зловживання своїми правами з боку учасників навчального процесу. Ви прийшли на іспит після безсонних ночей прискіпливого вивчення предмету і успішно його склали. Проте ваш сусід, який списав матеріал на іспиті, склав його так само успішно… Ваше обурення цілком зрозуміле!
Що таке академічна доброчесність ?
В основі академічної доброчесності лежить чесність, порядність у виконанні своїх обов'язків, довіра, справедливість, повага та відповідальність.
Стаття 42 Проєкту Закону «Про освіту» визначає академічну доброчесність як «сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень».
Академічна доброчесність покликана боротися із
- плагіатом як актом шахрайства в студентських роботах, дисертаціях, наукових статтях та монографіях;
- фабрикацією та фальсифікацією результатів наукових досліджень;
- обманом, списуванням, хабарництвом.
Made on
Tilda