University of AI
Online
Курси Університету штучного інтелекту та цифровізації для всіх та кожного
Рівні освіти вищого навчального закладу University of AI
Підвищення кваліфікації
AI OF UNIVERSITY
Надати знання, розширити та поглибити компетентності, прокачати затребувані навички, імплементувати особисті здібності для професійного зростання і самореалізації в процесі руху карєрною траєкторією.
Зосередитися на формуванні наборів навичок, які машини не можуть тиражувати.
Надати футуристичні, фундаментальні та прикладні знання щоб підготувати здобувачів освіти до очікуваного сплеску попиту на ринку праці.
Допомагати в розкритті та поглибленні характерних здібностей здобувачів освіти.
Сформувати окремий набір компетентностей АІ (artificial intelligence) та цифровізації для затребуваних професій ринком праці.
Підготувати здобувачів освіти до стохастичних кар'єрних коливань, що є та будуть пов'язані з роботизацією, технологіями штучного інтелекту, цифровізацією та іншими викликами IV-тої та V-тої Промислові революції.
Допомогти розробити та реалізувати освітню траєкторію.
Сприяти розвитку навчання впродовж життя.
Гнучко обслуговувати здобувачів освіти протягом їх кар'єри.
Долучити здобувачів освіти до новітніх технологій, можливостей, ресурсів, капіталів.
Лобіювати навчання, що організоване на робочому місці для всіх рівнів вищої освіти.
Долучити підприємства до підтримки навчання співробітників впродовж життя.
Допомогти підприємствам інтегрувати формальне навчання для своїх співробітників на робочому місці.
Сприяти розвитку менторів та наставників для навчання співробітників на підприємствах.
Підготувати фахівців під визначений запит роботодавців.
Генерувати контекст та зміст навчання на робочому місці.
Підприємницьке мислення — оволодіння базовими знаннями в галузі фінансів, маркетингу, PR, тощо.
Уміння ефективно контролювати свій стан, час, процеси.
Дозволяє спростити складні ситуації, зробити їх зрозумілими.
Life long learning
Self-менеджмент
Юридичний дизайн

University of AI
Тут ти розвинеш якості, які будуть цінуватися на ринку в найближчому майбутньому
Навичка, що важлива будь де, незалежно від ситуації.
Здатність розвивати відносини з людьми, підтримувати розмову, ефективно вести себе в критичних ситуаціях.
Уміння керувати процесами та ситуаціями в голові, що полегшує досягнення цілі.
Ораторське мистецтво
Базова комунікація
Системне мислення

University AI - це Освітня революція! Це перший некомерційний, акредитований в Україні, ONLINE -університет, присвячений відкриттю доступу до вищої освіти по всьому світі.

University AI
2021
Made on
Tilda