Програма курсу
Chief Digital Transformation Officer

Підвищення кваліфікації менеджерів
Предметна область
Галузь знань 07 – "Управління та адміністрування"
Спеціальність 073 – "Менеджмент"

Тип документу та обсяг ОПП
Сертифікат про підвищення кваліфікації
180 год/ 6 кредитів
Online
Zoom
Мета освітньо-професійної програми
Мета 1. Формування освітнього менеджера - EDUpreneurship, що здатний на основі набутого набору компетенцій успішно створити освітній продукт, управляти ним, приводити до кратного розвитку з використанням ефективних технологій штучного інтелекту та цифровізації.
Мета 2. Долучити вчителів шкіл, викладачів університетів (закладів вищої (передвищої) освіти), освітніх менеджерів, наукових менеджерів, керівників всіх освітніх рівнів закладів освіти до взаємодії з підприємствами, асоціаціями, установами тощо для створення спільних освітні проєктів.
Мета 3. Надати викладачам інтсрументарій по набору здобувачів освіти на освітні програми, продукти.
Мета 4. Ознайомити з новинками EduTech. Навчити працювати та імплементувати технології АІ в освітньому процесі.
Мета 5. Трансформувати викладачів у фасилітаторів знань, які володіють новими методами та технологіями викладання.

Для цільової аудиторії: вчителів шкіл, викладачів університетів (закладів вищої (передвищої) освіти), освітніх менеджерів, наукових менеджерів, керівників всіх освітніх рівнів закладів освіти.
ПОДАТИ ЗАЯВКУ НА БРОНЮВАННЯ
МИ ЗВ'ЯЖЕМОСЯ З ВАМИ ПРОТЯГОМ 30 ХВИЛИН !
ПІБ
Телефон
Основний фокус освітньо-професійної програми та спеціалізації
ДНК освітньо-професійної програми складається із наступних локусів:
Крос-дисциплінарний локус
Стосується теоретизації штучного інтелекту в освіті, занурення в потенціали АІ для адміністрування, викладання та здійснення методичної роботи, позначення цінностей АІ в нормах етичних кодексів.
Методичний локус
представляє викладацький трансформер з:
дослідження цільової аудиторії;
мотиваційного дизайну програм;
креативними підходами та латерального мислення при розробці програм; багаторівневими алгоритмами проєктування освітніх програм;
механізмами побудови логіки робочих програм;
розбудови системи оцінювання слухачів;
оцінювання розробленої програми та оптимізації результатів;
ознайомлення з Міжнародними критеріями якості оцінки освітніх програм.
Практичний локус
Складається із лабораторних занять по отриманню практичних навичок з використання програм та технологій АІ в освітньому середовищі: персоналізованому навчанні, партипаційній взаємодії, віртуальних лабораторіях, формуванні освітньо-наукового контенту, менеджменті освітньої діяльності.

Профорієнтаційний локус
Передбачає отримання знань та навичок з популяризації освітнього продукту за допомогою ефективних інструментів АІ: Chat-Bot, Telegram-каналу, роботи з Tilda, інтеграції мобільних додатків в освітньому процесі, соціальних мереж, Web-технологій та web-дизайну.
Міжнародний локус
Інтегрований у освітньо-професійну програму з метою забезпечення програмних результатів, що допоможе здобувачам освіти долучитись до світових освітніх можливостей, мислити та діяти масштабніше, приблизити якість національної системи освіти до кращих світових освітніх практик.
Поведінковий локус
Локус, в якому систематизується творчі, естетичні та емоційні навики AI/ AI Skills, що є необхідними для викладачів, менторів, тьюторів, освітніх менеджерів.
Організаційний локус
Стосується юридичного та економічного забезпечення організації підприємництва в сфері освітньої діяльності.
Особливості освітньо-професійної програми
Особливість 1
Система знань, компетенцій та програмних результатів ОПП надають можливість здобувачам освіти сформувати власний освітній кейс, забезпечити його іміджеву складову та здійснити кратний набір на програму за допомогою новітніх технологій АІ та цифровізації .
Особливість 2
Трансформувати роль викладача з монополіста знань на фасилітатора знань та менеджера освітнього кейсу. Формування мислення освітнього підприємництва (EDUpreneurship).

Особливість 3
Донесення та опанування матеріалу здійснюється за допомогою методики навчання EdTech у колаборації з Метанавчанням.

Особливість 4
Ґрунтується на навичках взаємодії штучного інтелекту з людським інтелектом до якого входить емоційний, креативний, естетичний інтелекти.
Особливість 5
Сертифікатна програма екстраполює та об'єднує національні та міжнародні напрямки розвитку штучного інтелекту, що були відібрані зі стратегій, консенсусів, планів заходів та дій, концепцій, атласів професій, дорожніх карт, що наразі впроваджуються передовими освітніми системами світу.
Особливість 6
Виводить викладачів із капсульної системи закладів освіти долучаючи їх до можливостей створення спільних проєктів з партнерами та стейкхолдерами на різних базах.
Матеріально-технічне
забезпечення
Використання комп'ютерних та спеціалізованих аудиторій Університету штучного інтелекту та цифровізаціїз обладнаними:
3D окулярами-шоломами віртуальної реальності з пультами дистанційного керування BOBO VR Z6.
OCULUS RIFT S - окуляри віртуальної реальності
Розумними колонками з сенсорним дисплеєм і голосовим помічником Alexa, Amazon Echo Show 8 Charcoal;
Інтерактивними фліпчартами Smart kapp 42.
Інформаційне та навчально-методичне забезпечення
- Фахові навчально-популярні літературні джерела.
- Професійні веб-платформи і блоги.
- Телеграм-канали.
- Он-лайн каталоги.
- Бібліотека Університету АІ та цифровізації.
- Бібліотека імені Лесі Українки.
- Періодична література.
- Телефонні додатки.
- Нормативні акти, правові джерела
- Ліцензійне/тестове/демонстраційне програмне забезпечення
- Ліцензійний доступ до віртуальних АІ-музеїв
- e-mail інформаційна розсилка Університету АІ та цифровізації
- силабуси навчальних дисциплін Доступ до інформації забезпечується через QR-(Код)
Кадрове забезпечення
Всі розробники є співробітниками Університету штучного інтелекту та цифровізації.
З метою підвищення фахового рівня всі науково-педагогічні працівники є практиками з освітнього середовища з реалізованими освітніми кейсами. Запрошені тютори з наукових установ, наукові лідери та герої освітніх програм.
Дарина Кушерець
🔺Ректор Університету штучного інтелекту та цифровізації;
🔺Доктор юридичних наук;
🔺Кандидат економічних наук;
🔺Професор кафедри приватного, публічного права та предиктивного правосуддя (право у сфері АІ) в Університеті штучного інтелекту та цифровізації;
🔺Член Ради молодих вчених при Міністерстві освіти і науки України;
🔺Голова експертної групи з економічних дисциплін в Малій академії наук;
🔺Авторка більше 200 статей та 3-х монографій;
🔺Популяризатор проваджень АІ у сферу вищої освіти України
Марина Хмара
🔺Університету штучного інтелекту та цифровізації;
🔺Кандидат економічних наук;
🔺Доцент кафедри міжнародного бізнесу Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
🔺Співзасновник Школи молодого українського дипломата Інституту міжнародних відносин;
🔺Співзасновник освітньо -трасформаційної платформи DREAM;
🔺Засновник on-line course Smart Leader;
🔺Віце-Президент Всеукраїнської громадської організації "Українська асоціація економістів-міжнародників"
🔺Член Ради молодих вчених Міністерства освіти і науки України.
ПЕРЕЛІК КОМПОНЕНТ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ ТА ЇХ ЛОГІЧНА ПОСЛІДОВНІСТЬ

Код н/д
Компоненти освітньо-професійної програми
Кількість годин
Форма підсумкового контролю
ОК 1
Крос-дисциплінарний локус
15
Демо-день
ОК 2
Методичний локус
15
Демо-день
ОК 3
Практичний локус
45
Демо-день
ОК 4
Профорієнтаційний локус
30
Демо-день
ОК 5
Міжнародний локус
15
Демо-день
ОК 6
Поведінковий локус
15
Демо-день
ОК 7
Організаційний локус
30
Демо-день
ФОРМА АТЕСТАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Атестація випускників освітньо-професійної програми «Освітній менеджмент з імплементацією штучного інтелекту» проводиться у формі демо-дня, що завершується видачею сертифіката:
«Освітній менеджер з імплементації штучного інтелекту та цифровізації».

Made on
Tilda