СЕРТИФІКАТНА ПРОГРАМА

«ОСВІТНІЙ НЕЙРОМЕНЕДЖМЕНТ»
Галузь знань 07 - «Управління та адміністрування». Спеціальність 073 – Менеджмент
Сертифікат

Про підвищення кваліфікації
Термін навчання
180 год/6 кредитів
Вартість
5 000 грн
UNIVERSITY OF AI
& DIGITALIZATION
УНІВКРСИТЕТ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ
ТА ЦИФРОВІЗАЦІЇ •
• УНІВЕРСИТЕТ ШІ•
& DIGITALIZATION
UNIVERSITY OF AI
Придбати курс або отримати консультацію
МИ ЗВ'ЯЖЕМОСЯ З ВАМИ ПРОТЯГОМ 30 ХВИЛИН !
Мета освітньо-професійної програми
Набуття інтегральних, загальних, фахових компетенцій для створення мотивуючого, успішного та ефективного освітнього та/або управлінського середовища; формування культури лідерства; екологічного управління людьми та командами.
Для цільової аудиторії:
Вчителів шкіл, викладачів університетів (закладів вищої (передвищої) освіти)), освітніх менеджерів, наукових менеджерів, керівників всіх освітніх рівнів закладів освіти.
Основний фокус освітньо-професійної програми та спеціалізації
ДНК освітньо-професійної програми складається з наступних локусів:
Зоровий локус
Стимулюванню аналітичних вмінь та навичок через діяльнісне зорове сприйняття відмінностей середовища.
1
Слуховий локус
Збалансований розвиток вмінь та навичок ухвалення рішень через діяльнісне сприйняття звукових коливань.
2
Альфакторний локус
Розкриття потенціалу креативності через формування нових нейронних зв'язків за допомогою активації нюхових рецепторів.
3
Сенсорний локус
Активізація навичок розрізнення ступеню впливу зовнішніх чинників та їх впорядкування через сприйняття різних предметів на дотик.
4
Смаковий локус
Формування пізнавальних вмінь завдяки додатковому впливу та постійній стимуляції рецепторів смаку.
5
Особливості освітньо-професійної програми
Особливість 1
Передбачає набуття універсальних інтегральних компетенцій освітнього менеджера для успішного вирішення завдань як в навчальних середовищах, так і безпосередньо в освітньому менеджменті, а також при проектуванні та супроводі освітніх програм та програм робочих дисциплін тощо.


Особливість 2
Необхідні компетенції набуваються з використанням новітніх технологій EduTech та долученням до формування цінностей технологічності, якості, відповідальності за результат крізь призму множинних джерел інформації та активного пізнання дійсності через комплексний аналіз інформації з внутрішнього та зовнішнього середовища завдяки стимулюванню спеціалізованої системи органів чуття – сенсорної системи аналізаторів в поєднанні їх периферичної, провідної та вищої частин.
Особливість 3
Сформовані компетенції та програмні результати навчання дають можливість професійного становлення та реалізації освітнього менеджера через активізацію, розвиток та вдосконалення його особистісного потенціалу, що, в свою чергу, сприяє створенню «розумного» освітнього середовища, нових освітніх маршрутів, розвитку освітнього менеджера як стратега новітніх підходів.
Особливість 4
Особливість 5
Особливість 6
Інформаційне та навчально-методичне забезпечення
- фахові навчально-популярні джерела
- професійні веб-платформи і блоги
- телеграм-канали
- он-лайн каталоги
- бібліотека Університету АІ та цифровізації.
- Публічна бібліотека імені Лесі Українки.
- періодична література
- телефонні додатки/застосунки
- ліцензійне/тестове/демонстраційне програмне забезпечення
- e-mail інформаційна розсилка Університету АІ та цифровізації
- силабуси навчальних дисциплін
Доступ до інформації забезпечується через QR-(Код)
Кадрове забезпечення
З метою підвищення фахового рівня слухачів програми всі науково-педагогічні працівники є практиками з освітнього середовища. До реалізації локусів сертифікатної програми запрошені представники стейкхолдерів, тютори з наукових установ, наукові лідери.


Дарина Кушерець
🔺Ректор Університету штучного інтелекту та цифровізації;
🔺Доктор юридичних наук;
🔺Кандидат економічних наук;
🔺Професор кафедри приватного, публічного права та предиктивного правосуддя (право у сфері АІ) в Університеті штучного інтелекту та цифровізації;
🔺Член Ради молодих вчених при Міністерстві освіти і науки України;
🔺Голова експертної групи з економічних дисциплін в Малій академії наук;
🔺Авторка більше 200 статей та 3-х монографій;
🔺Популяризатор проваджень АІ у сферу вищої освіти України
Наталія Ржевська
🔺Кандидат педагогічних наук;
🔺Лауреат «Молодий вчений року» в номінації «Технології АІ в науці»;
🔺 EdTech ментор, Co-founder|CIO VideoWiki (https://videowiki.pt/about),
HundrEd Ambassador;
🔺Діджіталізований член Світового Економічного Форуму;
🔺Член Modern Education and Research Institute (Brussels);
🔺Фіналіст світового конкурсу Women in Tech 2020 в номінації CIO of the Year Global Awards;
🔺SEMI-FINALIST #AISOLUTIONS2030 powered by Microsoft and Women in Cloud. World Women Vision Awards номінант в сфері освіти;
🔺Проєкт-переможець EUvsVirus Hackathon, DigiEdu Hack 2020, Hack Back 2020;
🔺Мій освітньо-професійний кейс «Jump-start в ІТ заради сталих цифрових рішень».
ПЕРЕЛІК КОМПОНЕНТІВ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ ТА ЇХ ЛОГІЧНА ПОСЛІДОВНІСТЬ

Код н/д
Компоненти освітньо-професійної програми
Кількість годин
Форма підсумкового контролю
ОК 1
Зоровий локус
36
Воркшоп
ОК 2
Слуховий локус
36
Воркшоп
ОК 3
Ароматний локус
36
Воркшоп
ОК 4
Профорієнтаційний локус
36
Воркшоп
ОК 5
Міжнародний локус
36
Воркшоп
ОК 6
Смаковий локус
36
Воркшоп
Воркшоп - виїзне заняття для здобувачів освіти, що відбувається в спеціалізованому просторі стейкхолдера, головним завданням якого є інтегрувати здобувача освіти у професійне середовище та напрацювання практичних навичок.
ПРОГРАМНІ РЕЗУЛЬТАТИ
За 180 годин Ви отримаєте сформовані програмні результати навчання, що дають можливість професійного становлення та реалізації потенціалів в освітньому менеджменті за допомогою органів чуття.
Бонусом до сертифікатної програми Ви отримаєте нагоду підвищити свій показник професійної ефективності з наступними можливостями
- спільної публікації у періодичних наукових виданнях, що включені до переліку фахових видань України (п. 1 кадрових вимог до критеріїв професійної діяльності, що визначені Ліцензійними умовами провадження освітньої діяльності та Законом України "Про освіту")
- видання підручника чи навчального посібника (включаючи електронні) у співавторстві (п. 3 кадрових вимог до критеріїв професійної діяльності, що визначені Ліцензійними умовами провадження освітньої діяльності та Законом України "Про освіту")
- видання навчально-методичних посібників, електронних курсів на освітніх платформах (п. 4 кадрових вимог до критеріїв професійної діяльності, що визначені Ліцензійними умовами провадження освітньої діяльності та Законом України "Про освіту")
- участі у міжнародних наукових та/або освітніх проектах (п. 10 кадрових вимог до критеріїв професійної діяльності, що визначені Ліцензійними умовами провадження освітньої діяльності та Законом України "Про освіту")
- науково-популярних публікацій (п. 12 кадрових вимог до критеріїв професійної діяльності, що визначені Ліцензійними умовами провадження освітньої діяльності та Законом України "Про освіту")
- участі у професійних та/або громадських об'єднаннях (п. 19 кадрових вимог до критеріїв професійної діяльності, що визначені Ліцензійними умовами провадження освітньої діяльності та Законом України "Про освіту")
Simplicity is somehow essentially describing the purpose and place of an object and product. The absence of clutter is just a clutter-free product. That's not simple.
Made on
Tilda