СЕРТИФІКАТНА ПРОГРАМА

«ОСВІТНІЙ МЕНЕДЖМЕНТ
З ІМПЛЕМЕНТАЦІЄЮ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ ТА ТЕХНОЛОГІЙ ЦИФРОВІЗАЦІЇ»
Підвищення кваліфікації науково-педагогічних / педагогічних працівників
Предметна область
Галузь знань 07 – "Управління та адміністрування"
Спеціальність 073 – "Менеджмент"

Тип документу та обсяг ОПП
Сертифікат про підвищення кваліфікації
180 год/ 6 кредитів
Online
Zoom
До завершення набору залишилося :
Онлайн-освіта – одна з небагатьох сфер, яка не лише витримала кризу, а й виросла на цьому.
Кількість місць обмежена
Днів
Годин
Хвилин
Секунд
Мета освітньо-професійної програми
Мета 1. Формування освітнього менеджера - EDUpreneurship, що здатний на основі набутого набору компетенцій успішно створити освітній продукт, управляти ним, приводити до кратного розвитку з використанням ефективних технологій штучного інтелекту та цифровізації.
Мета 2. Долучити вчителів шкіл, викладачів університетів (закладів вищої (передвищої) освіти), освітніх менеджерів, наукових менеджерів, керівників всіх освітніх рівнів закладів освіти до взаємодії з підприємствами, асоціаціями, установами тощо для створення спільних освітні проєктів.
Мета 3. Надати викладачам інтсрументарій по набору здобувачів освіти на освітні програми, продукти.
Мета 4. Ознайомити з новинками EduTech. Навчити працювати та імплементувати технології АІ в освітньому процесі.
Мета 5. Трансформувати викладачів у фасилітаторів знань, які володіють новими методами та технологіями викладання.

Для цільової аудиторії: вчителів шкіл, викладачів університетів (закладів вищої (передвищої) освіти), освітніх менеджерів, наукових менеджерів, керівників всіх освітніх рівнів закладів освіти.
Для кого створений курс ?
Навчіться поєднувати обов'язки продюсера, маркетолога, арт-директора, методиста.
Працівникам сфери освіти
Викладачі ЗВО, педагоги, вчителі шкіл, менеджмент закладів освіти (ректори, проректори, завучі, заступники директорів, завідувачі кафедр).

Бізнес-тренерам та коучам
Навчіться швидко реагувати на тренди та створювати затребувані програми для бізнесу.
Тим, хто хоче запустити свої курси
Пройдіть шлях створення онлайн-курсу – від ідеї до просування. Отримайте готовий план дій, зможете запустити та масштабувати свій продукт.
Менеджерам проектів та продуктів
Навчіться складати програми для онлайн-курсів. Отримайте план запуску освітнього проекту
ПОДАТИ ЗАЯВКУ НА БРОНЮВАННЯ
МИ ЗВ'ЯЖЕМОСЯ З ВАМИ ПРОТЯГОМ 30 ХВИЛИН !
ПІБ
Телефон
Основний фокус освітньо-професійної програми та спеціалізації
ДНК освітньо-професійної програми складається з наступних локусів:
Особливості освітньо-професійної програми
Особливість 1
Система знань, компетенцій та програмних результатів ОПП надають можливість здобувачам освіти сформувати власний освітній кейс, забезпечити його іміджеву складову та здійснити кратний набір на програму за допомогою новітніх технологій АІ та цифровізації .
Особливість 2
Трансформувати роль викладача з монополіста знань на фасилітатора знань та менеджера освітнього кейсу. Формування мислення освітнього підприємництва (EDUpreneurship).

Особливість 3
Донесення та опанування матеріалу здійснюється за допомогою методики навчання EdTech у колаборації з Метанавчанням.

Особливість 4
Ґрунтується на навичках взаємодії штучного інтелекту з людським інтелектом до якого входить емоційний, креативний, естетичний інтелекти.
Особливість 5
Сертифікатна програма екстраполює та об'єднує національні та міжнародні напрямки розвитку штучного інтелекту, що були відібрані зі стратегій, консенсусів, планів заходів та дій, концепцій, атласів професій, дорожніх карт, що наразі впроваджуються передовими освітніми системами світу.
Особливість 6
Виводить викладачів із капсульної системи закладів освіти долучаючи їх до можливостей створення спільних проєктів з партнерами та стейкхолдерами на різних базах.
Матеріально-технічне
забезпечення
Використання комп'ютерних та спеціалізованих аудиторій Університету штучного інтелекту та цифровізаціїз обладнаними:
3D окулярами-шоломами віртуальної реальності з пультами дистанційного керування BOBO VR Z6.
OCULUS RIFT S - окуляри віртуальної реальності
Розумними колонками з сенсорним дисплеєм і голосовим помічником Alexa, Amazon Echo Show 8 Charcoal;
Інтерактивними фліпчартами Smart kapp 42.
Інформаційне та навчально-методичне забезпечення
- Фахові навчально-популярні літературні джерела.
- Професійні веб-платформи і блоги.
- Телеграм-канали.
- Он-лайн каталоги.
- Бібліотека Університету АІ та цифровізації.
- Бібліотека імені Лесі Українки.
- Періодична література.
- Телефонні додатки.
- Нормативні акти, правові джерела
- Ліцензійне/тестове/демонстраційне програмне забезпечення
- Ліцензійний доступ до віртуальних АІ-музеїв
- e-mail інформаційна розсилка Університету АІ та цифровізації
- силабуси навчальних дисциплін Доступ до інформації забезпечується через QR-(Код)
Кадрове забезпечення
З метою підвищення фахового рівня всі науково-педагогічні працівники є практиками з освітнього середовища з реалізованими освітніми кейсами. Запрошені тютори з наукових установ, наукові лідери та герої освітніх програм.
Марина Хмара
🔺Університету штучного інтелекту та цифровізації;
🔺Кандидат економічних наук;
🔺Доцент кафедри міжнародного бізнесу Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
🔺Співзасновник Школи молодого українського дипломата Інституту міжнародних відносин;
🔺Співзасновник освітньо -трасформаційної платформи DREAM;
🔺Засновник on-line course Smart Leader;
🔺Віце-Президент Всеукраїнської громадської організації "Українська асоціація економістів-міжнародників"
🔺Член Ради молодих вчених Міністерства освіти і науки України.
Дарина Кушерець
🔺Ректор Університету штучного інтелекту та цифровізації;
🔺Доктор юридичних наук;
🔺Кандидат економічних наук;
🔺Професор кафедри приватного, публічного права та предиктивного правосуддя (право у сфері АІ) в Університеті штучного інтелекту та цифровізації;
🔺Член Ради молодих вчених при Міністерстві освіти і науки України;
🔺Голова експертної групи з економічних дисциплін в Малій академії наук;
🔺Авторка більше 200 статей та 3-х монографій;
🔺Популяризатор проваджень АІ у сферу вищої освіти України
Наталія Ржевська
🔺Кандидат педагогічних наук;
🔺Лауреат «Молодий вчений року» в номінації «Технології АІ в науці»;
🔺 EdTech ментор, Co-founder|CIO VideoWiki (https://videowiki.pt/about),
HundrEd Ambassador;
🔺Діджіталізований член Світового Економічного Форуму;
🔺Член Modern Education and Research Institute (Brussels);
🔺Фіналіст світового конкурсу Women in Tech 2020 в номінації CIO of the Year Global Awards;
🔺SEMI-FINALIST #AISOLUTIONS2030 powered by Microsoft and Women in Cloud. World Women Vision Awards номінант в сфері освіти;
🔺Проєкт-переможець EUvsVirus Hackathon, DigiEdu Hack 2020, Hack Back 2020;
🔺Мій освітньо-професійний кейс «Jump-start в ІТ заради сталих цифрових рішень».
ПЕРЕЛІК КОМПОНЕНТІВ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ ТА ЇХ ЛОГІЧНА ПОСЛІДОВНІСТЬ

Код н/д
Компоненти освітньо-професійної програми
Кількість годин
Форма підсумкового контролю
ОК 1
Крос-дисциплінарний локус
15
Демо-день
ОК 2
Методичний локус
15
Демо-день
ОК 3
Практичний локус
45
Демо-день
ОК 4
Профорієнтаційний локус
30
Демо-день
ОК 5
Міжнародний локус
15
Демо-день
ОК 6
Поведінковий локус
15
Демо-день
ОК 7
Організаційний локус
30
Демо-день
ФОРМА АТЕСТАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ
Атестація випускників освітньо-професійної програми «Освітній менеджмент з імплементацією штучного інтелекту» проводиться у формі демо-дня, що завершується видачею сертифіката:
«Освітній менеджер з імплементації штучного інтелекту та цифровізації».

Програмні результати
За 180 годин Ви створите свій власний освітній продукт. Наші екперти навчать Вас впроваджувати правельні Digital інструменти для ефективності освітніх бізнес процесів !
Проектування онлайн-курсу
Шляхи монетизації освітнього продукту
Пошук цільової аудиторії
Автоматизація освітніх бізнес процесів
Ліцензування освітньої програми
Масштабування
Бонусом до сертифікатної програми Ви отримаєте нагоду підвищити свій показник професійної ефективності з наступними можливостями

- спільної публікації у періодичних наукових виданнях, що включені до переліку фахових видань України (п. 1 кадрових вимог до критеріїв професійної діяльності, що визначені Ліцензійними умовами провадження освітньої діяльності та Законом України "Про освіту")
- видання підручника чи навчального посібника (включаючи електронні) у співавторстві (п. 3 кадрових вимог до критеріїв професійної діяльності, що визначені Ліцензійними умовами провадження освітньої діяльності та Законом України "Про освіту")
- видання навчально-методичних посібників, електронних курсів на освітніх платформах (п. 4 кадрових вимог до критеріїв професійної діяльності, що визначені Ліцензійними умовами провадження освітньої діяльності та Законом України "Про освіту")
- участі у міжнародних наукових та/або освітніх проектах (п. 10 кадрових вимог до критеріїв професійної діяльності, що визначені Ліцензійними умовами провадження освітньої діяльності та Законом України "Про освіту")
- науково-популярних публікацій (п. 12 кадрових вимог до критеріїв професійної діяльності, що визначені Ліцензійними умовами провадження освітньої діяльності та Законом України "Про освіту")
- участі у професійних та/або громадських об'єднаннях (п. 19 кадрових вимог до критеріїв професійної діяльності, що визначені Ліцензійними умовами провадження освітньої діяльності та Законом України "Про освіту")
Крос-дисциплінарний локус (1000 грн)
Модулі курсу
Викладачі
Опис
Теоретизація штучного інтелекту в освіті, занурення в потенціали АІ для адміністрування, викладання та здійснення методичної роботи, позначення цінностей АІ в нормах етичних кодексів.
Модулі курсу
ФК 1. Оволодіння понятійним апаратом штучного інтелекту, віртуальної і доповненої реальності та цифровізації, відкритих даних, та електронної ідентифікації.
ФК 2. Розуміння ключових базисів еволюції штучного інтелекту та цифровізації в освітньо-педагогічному менеджменті.
ФК 3. Візуалізація можливостей імплементації штучного інтелекту та цифровізації в освітньо-педагогічному менеджменті.
ФК 4. Дотримання правової та етичної доброчесності в епоху штучного інтелекту та цифровізації.
ФК5. Оцінювання достовірності даних та надійності цифрових джерел і ресурсів.
ПР1. Забезпечення глобального галузевого (GIV) бачення ШІ та цифровізації в освіті на основі прогнозованих та футуристичних тверджень, а також існуючої законодавчої бази.
ПР2. Розуміння ролі штучного та природного інтелекту в освіті.
ПР3. Просвітництво можливостей впровадження ШІ та цифровізації в освітній та науково-педагогічній діяльності.


Викладачі
Дарина Кушерець (Ректорка Університету штучного інтелекту та цифровізації, науковець, професорка (доктор юридичних наук, кандидат економічних наук) та освітня менеджерка. Змінотворець системи вищої освіти в Україні)

Марина Хмара (науковий футуролог, технологічний футурист, Кандидат економічних наук; Доцент кафедри міжнародного бізнесу Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка; Співзасновник Школи молодого українського дипломата Інституту міжнародних відносин; Співзасновник освітньо -трасформаційної платформи DREAM; Засновник on-line course Smart Leader; Віце-Президент Всеукраїнської громадської організації "Українська асоціація економістів-міжнародників")

Яніна Любива (експерт групи з відкритих даних Міністерства цифрової трансформації України)
Методичний локус (1000 грн)
Модулі курсу
Викладачі
Опис
Представляє викладацький трансформер з:
- дослідження цільової аудиторії;
- мотиваційного дизайну програм;
- креативними підходами та латерального мислення при розробці програм; - багаторівневими алгоритмами проєктування освітніх програм;
- механізмами побудови логіки робочих програм;
- розбудови системи оцінювання слухачів;
- оцінювання розробленої програми та оптимізації результатів;
- ознайомлення з Міжнародними критеріями якості оцінки освітніх програм.
Модулі курсу
ФК6. Опанування механізмом формування викладацького трансформеру у застосуванні багаторівневих алгоритмів проектування освітніх і робочих програм. ПР4. Опанування: багаторівневими алгоритмами проектування освітніх та робочих програм; механізмом побудови логіки таких програм; креативними підходами латерального мислення та ТРІЗ при розробці програм; розбудов систем оцінювання, мотиваційного дизайну програм; оцінювання розробленої програми та оптимізації результатів
Викладачі
Дарина Кушерець (Ректорка Університету штучного інтелекту та цифровізації, науковець, професорка (доктор юридичних наук, кандидат економічних наук) та освітня менеджерка. Змінотворець системи вищої освіти в Україні)

Марина Хмара (науковий футуролог, технологічний футурист, Кандидат економічних наук; Доцент кафедри міжнародного бізнесу Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка; Співзасновник Школи молодого українського дипломата Інституту міжнародних відносин; Співзасновник освітньо -трасформаційної платформи DREAM; Засновник on-line course Smart Leader; Віце-Президент Всеукраїнської громадської організації "Українська асоціація економістів-міжнародників")

Яніна Любива (експерт групи з відкритих даних Міністерства цифрової трансформації України)
Практичний локус (2 000 грн
Модулі курсу
Викладачі
Опис
Формування практичних навичок з використання програм та технологій АІ в освітньому середовищі: персоналізованому навчанні, партипаційній взаємодії, віртуальних лабораторіях, формуванні освітньо-наукового контенту, менеджменті освітньої діяльності.
Модулі курсу
ФК7. Формування технологічних маркерів та їх адаптація до освітнього-викладацького контенту.
ФК8. Використання відкритих ресурсів, баз даних для професійного розвитку.
ФК9. Створення електронних документів та їх он-лайн організація.
ФК10. Створення презентацій нового покоління з елементами анімації, відео, 3Д-графікою тощо).
ФК11. Формування відео-лекцій, вебінарів, онлайн курсів.
ФК 12. Впровадження активних та інтерактивних методів навчання.
ФК 13. Інтегрування технології EdTech в освітньо-викладацьку діяльність.
ПР5.Формування практичних навиків застосування ШІ в освітній та науково-викладацькій діяльності.
ПР6.Оволодіння необхідною системою знань та навичок для формування презентацій нового покоління, запису online занять та освітніх вебінарів, створення освітнього аудіовізуального (подкасти) та відео-контенту, використання елементів гейміфікації, освітнього пітчингу, розміщення записаних програм та вебінарів на online платформах
ПР8. Адміністрування цифрових освітніх додатків та програм сучасного EdTech ландшафту.
ПР10. Управління великими даними в процесі концептуалізації професійної орієнтації.
Практикум по модеруванню панельних дискусій


Викладачі
Levon Gevorgyan CEO Unext – твій крок до майбутнього

Богдан Ференс кандидат політичних наук, Засновник «Прогресильні» та СД Платформи

Зубченко Володимир, Заступник генерального директора Корпорації «Науковий парк Київський університет імені Тараса Шевченка», директор Бізнес-школи КНУ. Лектор курсів з інноваційного підприємництва, економіки, ризик-менеджменту, data science, статистичних методів, бізнес-моделювання, фінансової та актуарної математики, фінансового аналізу.

Наталія Ржевська, кандидат педагогічних наук, Лауреат «Молодий вчений року» 2020 в номінації «Технології АІ в науці», EdTech ментор, Co-founder|CIO VideoWiki.
Профорієнтаційний локус (1 000 грн)
Модулі курсу
Викладачі
Опис
Отримання знань та навичок з популяризації освітнього продукту за допомогою ефективних інструментів АІ: Chat-Bot, Telegram-каналу, роботи з Tilda, інтеграції мобільних додатків в освітньому процесі, соціальних мереж, Web-технологій та web-дизайну.
Модулі курсу
ФК 17 Здатність формувати цінність освітнього продукту, управляти діджітал брендінгом та розробляти пропозиції з їх продажу (освітньо-науковий інстаграм, блоггінг, ютюб канал, телеграм канал)
ФК 15. Популяризувати освітній продукт за допомогою ефективних інструментів АІ: (Chat-Bot), Телеграм-каналу (Telegram-каналу), роботи з Тільда (Tilda) тощо.ФК 16. Інтеграції мобільних додатків в освітньому процесі, соціальних мереж, Web-технологій та web-дизайну.
ПР10. Управління даними в процесі концептуалізації професійної орієнтації.
Викладачі
Дарина Кушерець (Ректорка Університету штучного інтелекту та цифровізації, науковець, професорка (доктор юридичних наук, кандидат економічних наук) та освітня менеджерка. Змінотворець системи вищої освіти в Україні)

Марина Хмара (науковий футуролог, технологічний футурист, Кандидат економічних наук; Доцент кафедри міжнародного бізнесу Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка; Співзасновник Школи молодого українського дипломата Інституту міжнародних відносин; Співзасновник освітньо -трасформаційної платформи DREAM; Засновник on-line course Smart Leader; Віце-Президент Всеукраїнської громадської організації "Українська асоціація економістів-міжнародників")

Бадзюнь Максим співзасновник theDoc., експерт з цифрової трансформації

Лауреати конкурсу «Молодий вчений року» 2020:

Вікторія Владишевська - Лауреат в номінації Інста-науковець

Кристина Крупєй – Лауреат в номінації «Ютуб для науки»

Стефанія Демчук – Лауреат в номінації науковий Facebook блогер

Володомир Артемчук - Лауреат в номінації науковий Телеграм-канал


Міжнародний локус (1000 грн)
Модулі курсу
Викладачі
Опис
Забезпечення програмних результатів, що допоможе здобувачам освіти долучитись до світових освітніх можливостей, мислити та діяти масштабніше, приблизити якість національної системи освіти до кращих світових освітніх практик.
Модулі курсу
ФК18. Використання міжнародного професійного освітнього цифрового середовища та цифрових професійних спільнот для обміну педагогічним досвідом з колегами з усього світу та отримання доступу до новітніх освітньо-викладацьких практик.
ФК19. Реалізації спільних міжнародних освітніх заходів в цифровому електронному освітньому середовищі (міжнародні онлайн-конференції, спільні edu-протоколи та академічна мобільність, спільні освітні школи).
ФК20. Здійснення освітньо-викладацької колаборації за допомогою веб-сайту або через корпоративні соціальні мережі, платформи, інших цифрових сервісів.
ФК 22. Формування освітнього бренду на міжнародній арені.
ПР11. Забезпечення іміджевих стратегій популяризація освітніх продуктів на національному та міжнародному рівні. ПР12. Інтеграція освітнього продукту в міжнародне наукове та освітнє середовище. ПР13. Формування позитивного іміджу закладу освіти чи освітньої програми в міжнародному середовищі за допомогою технологій АІ та цифровізації. ПР14. Кооперація з міжнародними освітніми асоціаціями, організаціями, установами в Еру штучного інтелекту та цифровізації.
Викладачі
Марта Коновалова доцент, кандидат наук з державного управління Співорганізатор міжнародного хабу професійного розвитку НПУ імені М.П.ДрагомановаВ 2018 році отримала нагороду викладач року.Експерт з інтернаціоналізації закладів освіти та освітнього менеджменту

Тетяна Матусевич кандидат філософських наук
Посада: керівник відділу міжнародних зв'язків, доцент кафедри соціальної філософії, філософії освіти та освітньої політики Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, Київ, Україна.
Поведінковий локус (1000 грн)
Модулі курсу
Викладачі
Опис
Локус, в якому систематизується творчі, естетичні та емоційні навики AI/ AI Skills, що є необхідними для викладачів, менторів, тьюторів, освітніх менеджерів.
Модулі курсу
ФК23. Поєднувати взаємодію штучного інтелекту з емоційним, креативним та естетичний інтелектом. Забезпечувати мотиваційний дизайн освітніх та робочих програм.
ФК24. Застосування креативних підходів латерального мислення до освітньо-викладацької діяльності.
ФК 26. Ведення перемовин. Мистецтво переконаня. Ведення нарад
ФК 27. Створювати та організовувати ефективні комунікації з цільовою аудиторією і стейкхолдерами. Формування цінностей в науково-освітянській спільноті.
ПР7.Формування мислення освітнього підприємництва (EDUpreneurship). Розробляти освітні проєкти, управляти ними, виявляти ініціативу та підприємливість.
Викладачі
Артур Селецький заступник Міністра з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації
Організаційний локус (1000 грн)
Модулі курсу
Викладачі
Опис
Стосується юридичного та економічного забезпечення організації підприємництва в сфері освітньої діяльності.
Модулі курсу
ФК 28. Здатність застосовувати нормативно-правові документи при організації та в процесі здійснення підприємницької діяльності в сфері освіти. Економічна розвідка
ФК29. Вміння застосовувати знання з організації та функціонування податкової системи України у професійній діяльності для розрахунків і сплати податків, зборів і обов'язкових платежів.
ФК 30. Здатність забезпечувати право інтелектуальної власності на освітньо-наукові продукти.
ФК 31. Застосування правових цифрових середовищ у здійсненні підприємницької діяльності у сфері освіти.
ФК32. Вміння укладати договори, меморандуми, акти тощо, що є необхідними для здійснення підприємницької діяльності у сфері освіти.
ФК 33. Забезпечувати фінансово-економічні можливості для інвестування в освітні продукти.
ПР11. Забезпечення іміджевих стратегій популяризація освітні продуктів на національному та міжнародному рівні.
Викладачі
YouControl
Made on
Tilda