ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА

Data–менеджмент та управління цифровізацією
Кваліфікація: освітньо-професійний ступінь фаховий молодший бакалавр спеціальність «Менеджмент»

Тип диплому
Державний диплом фахового молодшого бакалавра.
Термін навчання
3 роки, 5 місяців
Вартість
50 000 грн
Загальна інформація
Профіль освітньої програми зі спеціальності 073 «Менеджмент» (освітньо-професійна програма «Data–менеджмент та управління цифровізацією»)
Повна назва ЗВО та структурного підрозділу
Університет штучного інтелекту та цифровізації Відокремлений структурний підрозділ «Фаховий коледж університету штучного інтелекту та цифровізації»

Ступінь фахової передвищої освіти та назва кваліфікації мовою оригіналу
Освітньо-професійний ступінь фаховий молодший бакалавр спеціальність «Менеджмент» освітньо-професійна програма «Data–менеджмент та управління цифровізацією»
Офіційна назва освітньої програми
«Менеджмент»
Тип диплому та обсяг освітньої програми
Диплом фахового молодшого бакалавра, 150 кредитів ЄКТС, термін навчання 3 роки 5 місяців
Цикл/рівень
НРК України – 5 рівень, FQ-EHEA – короткий підцикл, EQF-LLL- 4 рівень
Передумови
  • базова загальна середня освіта;

  • повна загальна середня освіта, за умови вступу на старші курси;

Made on
Tilda